Terms of Use

Statement of Conversion into RSD

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Privacy Policy

Institute of Physics Belgrade is committed to protect customers' personal data in a way that it collects only the necessary, basic information about customers that are necessary for the fulfillment of our obligation to inform customers about the way we collect data. All user information is strictly confidential and are available only where such information necessary to perform the job. All employees Institute of Physics Belgrade and business partners are responsible for compliance with privacy principles.

Protection of the Confidential Data About Transaction

When entering data from your payment card, classified information are being transferred by the public network, in an encrypted form, using SSL protocol and PKI system, which represent the state of the art technology.

The security of your credit card data dirung the purchase is guaranteed by the processor of payment cards, Banca Intesa ad Beograd, and the complete payment process is done at the bank's secure web page. IPB does not have access to your credit card data at any time.

Policy on Reclamation and Refunds

Institute of Physics Belgrade will refund the full amount paid on the request of customer. For the conferences organized by the Institute of Physics Belgrade, the customer may request a refund of the conference registration fee before the beginning of the coresponding conference.

In case of complaints and refunds and regardless of the reason for the refund, the Institute of Physics Belgrade is obliged to make a refund exclusively via VISA, EC/MC and Maestro methods of payment to a buyer who has previously made an either partial or full payment via one of the credit cards. This means that the bank will make a refund to the account of the card holder, upon the request of the seller.

Uslovi korišćenja

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Izjava o zaštiti privatnosti korisnika

U ime Instituta za fiziku u Beogradu obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Instituta za fiziku u Beogradu (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Izjava o zaštiti poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj/kriptovanoj formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o relamacijama i o povraćaju sredstava

Na zahtev kupca, Institut za fiziku u Beogradu će izvršiti povraćaj punog iznosa sredstava. Za plaćenu registraciju za konferenciju koju organizuje Institut za fiziku u Beogradu, povraćaj sredstava se može zatražiti do početka konferencije.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Institut za fiziku u Beogradu je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.