About Us

The Institute of Physics Belgrade (IPB) is largest research institute in the field of physical sciences in Serbia. It currently employs around 300 people. Of these 120 are senior researchers, 80 are doctoral and post-doctoral students, 50 are employed in our spin-off companies, and 50 make up IPB’s technical and administrative staff. From 2014, director of IPB is Dr. Aleksandar Bogojević.

IPB researchers make up 1% of Serbia’s research sector, producing roughly 10% of the country’s scientific output. IPB leads Serbian participation in international projects and collaborations. The immediate benefit of this collaboration is a high degree of researcher mobility (particularly for younger researchers and students). The majority of these international collaborations are within the European Research Area (ERA) or with key international research centers such as CERN. IPB has successfully used its participation in international projects During the last ten years IPB has become a focal point for reintegration of experts from Serbia’s Diaspora.

Find out more >


Registered Company Name
Institute of Physics Belgrade

Abbreviated Company Name
IPB

Address
Pregrevica 118, 11080 Belgrade, Serbia

Registration Number
07018029

Tax Identification Number (VAT)
100105980

Phone
+381 11 3162067

Fax
+381 11 3162190

Contact
info@ipb.ac.rs

O nama

Institut za fiziku u Beogradu (Institute of Physics Belgrade - IPB) je najveći naučno-istraživački institut u oblasti fizičkih nauka u Srbiji. Trenutno zapošljava oko 300 ljudi i predstavlja najveću naučnu instituciju u Srbiji u široj oblasti fizičkih nauka i njima pridruženih tehnologija. Od tog broja 120 su istraživači u naučnom zvanju, 80 doktorski studenti i postdoci, 50 je zaposleno u spin-of kompanijama Instituta, dok 50 zaposlenih čine tehničko i administrativno osoblje ove institucije. Od 2014. godine direktor Instituta za fiziku u Beogradu je dr Aleksandar Bogojević.

Istraživači Instituta čine oko 1% istraživačkog sektora Srbije, a realizuju oko 10% ukupne naučne produkcije zemlje. Oko 36% istraživača je u najvišoj (A1) kategoriji Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, što je tri puta više od nacionalnog proseka. Čak 63% objavljenih radova je publikovano u vrhunskim međunarodnim časopisima (gornja trećina liste časopisa po impakt faktoru). Institut za fiziku predvodi učešće Srbije u međunarodnim projektima i kolaboracijama, a gro te saradnje se realizuje u okviru Evropskog istraživačkog prostora (ERA), odnosno velikih naučnih kolaboracija sa vodećim međunarodnim istraživačkim centrima kao što je CERN. Uspesi na polju međunarodnih projekata tokom poslednjih deset godina su doveli: (1) do visokog stepen mobilnosti istraživača (naročito mlađih istraživača i doktorskih studenata), (2) do suštinskog osnaženja i porasta kompetitivnosti naučne infrastrukture Instituta, i (3) do izrastanja institucije u fokalnu tačku reintegracije stručnjaka iz naučne dijaspore.

Saznaj više >


Naziv ustanove
Institut za fiziku u Beogradu

Skraćeni naziv
IPB

Adresa
Pregrevica 118, 11080 Beograd, Srbija

Matični broj
07018029

Poreski identifikacioni broj (PIB)
100105980

Delatnost
Istraživanje i razvoj u prirodnim naukama

Šifra delatnosti
7219

Telefon
+381 11 3162067

Faks
+381 11 3162190

Kontakt adresa
info@ipb.ac.rs